Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.6.2017

Priserna på gamla egnahemshus sjönk under januari-mars med 0,7 procent från året innan

Priserna på gamla egnahemshus sjönk under första kvartalet år 2017 i hela landet med i genomsnitt 0,7 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,6 procent medan de i övriga Finland sjönk med 0,9 procent jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på gamla egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 0,5 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

I hela landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla egnahemshus 1 549 euro under första kvartalet 2017. I huvudstadsregionen var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshus 3 044 euro. I övriga landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 1 447 euro.

Under första kvartalet 2017 steg priserna på småhustomter i hela landet med 0,8 procent från föregående år. Jämfört med föregående kvartal steg tomtpriserna med 5,7 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomter var 24 euro i hela landet och den genomsnittliga arealen för sålda tomter var 2 749 kvadratmeter.

Priserna på nya egnahemshus steg under första kvartalet 2017 i hela landet med 1,4 procent från året innan. Jämfört med föregående kvartal steg priserna med 0,3 procent. Uppgifterna om nya egnahemshus baserar sig på byggnadskostnadsindexet samt på prisuppgifter om både självbyggande och yrkesmässig byggverksamhet.

Utvecklingen av priserna på nya egnahemshus, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på nya egnahemshus, index 2010=100

Statistiken över fastighetspriser har förnyats

Den statistiska modellen, kontrollförfarandena, viktstrukturen och klassificeringarna för beräkningen gällande gamla egnahemshus och -tomter har förnyats och basåret har bytts till 2015=100. På grund av ändringarna avviker de tillbakaräknade uppgifterna för åren 2015 och 2016 från tidigare publicerade uppgifter (2005=100-serien och 1985=100-serien). På grund av metodändringarna är indexserierna inte jämförbara med varandra.


Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (166,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 5.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 1:a kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2017/01/kihi_2017_01_2017-06-05_tie_001_sv.html