Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.9.2017

Priserna på gamla egnahemshus sjönk under april-juni med 1,5 procent från året innan

Priserna på gamla egnahemshus sjönk under andra kvartalet år 2017 i hela landet med i genomsnitt 1,5 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 4,5 procent medan de i övriga Finland sjönk med 2,2 procent jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på gamla egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 2,7 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

I hela landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla egnahemshus 1 577 euro under andra kvartalet 2017. I huvudstadsregionen var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshus 3 093 euro. I övriga landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 1 484 euro.

Under andra kvartalet 2017 sjönk priserna på småhustomter i hela landet med 0,5 procent jämfört med året innan. Priserna sjönk med 5,7 procent från föregående kvartal. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomter var 22,4 euro i hela landet och den genomsnittliga arealen för sålda tomter var 2 713 kvadratmeter.

Priserna på nya egnahemshus steg under andra kvartalet 2017 i hela landet med 1,4 procent från året innan. Jämfört med föregående kvartal steg priserna med 0,4 procent. Uppgifterna om nya egnahemshus baserar sig på byggnadskostnadsindexet samt på prisuppgifter om både självbyggande och yrkesmässig byggverksamhet.

Utvecklingen av priserna på nya egnahemshus, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på nya egnahemshus, index 2010=100

Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 4.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 2:a kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2017/02/kihi_2017_02_2017-09-04_tie_001_sv.html