Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.9.2018

Priserna på gamla egnahemshus sjönk under april-juni med 2,9 procent från året innan

Priserna på gamla egnahemshus sjönk under andra kvartalet år 2018 i hela landet med i genomsnitt 2,9 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 2,7 procent och i övriga Finland med 2,9 procent. Jämfört med föregående kvartal var priserna på gamla egnahemshus nästan oförändrade. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

I hela landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla egnahemshus 1 572 euro under andra kvartalet 2018. I huvudstadsregionen var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshus 3 024 euro. I övriga landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 1 467 euro.

Under andra kvartalet 2018 steg priserna på småhustomter i hela landet med 8,8 procent jämfört med året innan. Jämfört med föregående kvartal steg tomtpriserna med 0,7 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomter var 22,4 euro i hela landet och den genomsnittliga arealen för sålda tomter var 2 613 kvadratmeter.

Priserna på nya egnahemshus steg under andra kvartalet 2018 i hela landet med 4,1 procent från året innan. Jämfört med föregående kvartal steg priserna med 1,4 procent. Uppgifterna om nya egnahemshus baserar sig på byggnadskostnadsindexet samt på prisuppgifter om både självbyggande och yrkesmässig byggverksamhet.

Utvecklingen av priserna på nya egnahemshus, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på nya egnahemshus, index 2010=100

Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Johanna Vuorio 029 551 3012, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 4.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 2:a kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2018/02/kihi_2018_02_2018-09-04_tie_001_sv.html