Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.3.2019

Priserna på gamla egnahemshus sjönk under oktober-december med 1,6 procent från året innan

Priserna på gamla egnahemshus sjönk under sista kvartalet 2018 i hela landet med i genomsnitt 1,6 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 5,5 procent och i övriga Finland med 1,1 procent. Priserna på gamla egnahemshus sjönk med 0,8 procent jämfört med föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

I hela landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla egnahemshus 1 553 euro under sista kvartalet 2018. I huvudstadsregionen var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshus 2 971 euro. I övriga landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 1 450 euro.

Under sista kvartalet 2018 steg priserna på småhustomter i hela landet med 5,2 procent jämfört med året innan. Jämfört med föregående kvartal steg tomtpriserna med 0,4 procent.

Priserna på nya egnahemshus steg under sista kvartalet 2018 i hela landet med 3,8 procent från året innan. Jämfört med föregående kvartal steg priserna med 0,5 procent. Uppgifterna om nya egnahemshus baserar sig på byggnadskostnadsindexet samt på prisuppgifter om både självbyggande och yrkesmässig byggverksamhet.

Utvecklingen av priserna på nya egnahemshus, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på nya egnahemshus, index 2010=100

År 2018 sjönk priserna på gamla egnahemshus med 1,9 procent i hela landet. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 3,6 procent och i övriga Finland med 1,7 procent. År 2018 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshus i huvudstadsregionen 2 988 euro och på övriga håll i landet 1 451 euro. Priserna på nya egnahemshus steg med 3,8 procent i hela landet år 2018.

Priserna på småhustomter steg med 5,3 procent i hela landet år 2018. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,8 procent och i övriga Finland med 6,6 procent. År 2018 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomter i huvudstadsregionen 182,6 euro och på övriga håll i landet 16,5 euro.


Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Johanna Vuorio 029 551 3012, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 5.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 4:e kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2018/04/kihi_2018_04_2019-03-05_tie_001_sv.html