Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.6.2019

Priserna på gamla egnahemshus sjönk under januari-mars med 2,6 procent från året innan

Priserna på gamla egnahemshus sjönk under första kvartalet år 2019 i hela landet med i genomsnitt 2,6 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,1 procent och i övriga Finland med 2,8 procent. Priserna på gamla egnahemshus steg med 0,5 procent jämfört med föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

I hela landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla egnahemshus 1 580 euro under första kvartalet 2019. I huvudstadsregionen var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshus 2 993 euro. I övriga landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 1 466 euro.

Under första kvartalet 2019 sjönk priserna på småhustomter i hela landet med 2,7 procent från föregående år. Priserna sjönk med 0,2 procent från föregående kvartal.

Priserna på nya egnahemshus steg under första kvartalet 2019 i hela landet med 3,4 procent från året innan. Jämfört med föregående kvartal steg priserna med 0,8 procent. Uppgifterna om nya egnahemshus baserar sig på byggnadskostnadsindexet samt på prisuppgifter om både självbyggande och yrkesmässig byggverksamhet.

Utvecklingen av priserna på nya egnahemshus, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på nya egnahemshus, index 2010=100

Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Johanna Vuorio 029 551 3012, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (165,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 4.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 1:a kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2019/01/kihi_2019_01_2019-06-04_tie_001_sv.html