Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.9.2019

Priserna på gamla egnahemshus under april-juni på samma nivå som året innan

Priserna på gamla egnahemshus var på samma nivå under andra kvartalet 2019 som året innan. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 2,4 procent och i övriga Finland steg de med 0,3 procent. Priserna på gamla egnahemshus steg med 2,7 procent jämfört med föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

I hela landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla egnahemshus 1 610 euro under andra kvartalet 2019. I huvudstadsregionen var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshus 3 075 euro. I övriga landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 1 484 euro.

Under andra kvartalet 2019 sjönk priserna på småhustomter i hela landet med 6,0 procent jämfört med året innan. Priserna sjönk med 2,7 procent från föregående kvartal.

Priserna på nya egnahemshus steg under andra kvartalet 2019 i hela landet med 2,8 procent från året innan. Jämfört med föregående kvartal steg priserna med 0,8 procent. Uppgifterna om nya egnahemshus baserar sig på byggnadskostnadsindexet samt på prisuppgifter om både självbyggande och yrkesmässig byggverksamhet.

Utvecklingen av priserna på nya egnahemshus, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på nya egnahemshus, index 2010=100

Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Johanna Vuorio 029 551 3012, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 4.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 2:a kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2019/02/kihi_2019_02_2019-09-04_tie_001_sv.html