Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.12.2019

Priserna på gamla egnahemshus under juli-september på samma nivå som året innan

Priserna på gamla egnahemshus var på samma nivå i hela landet under tredje kvartalet 2019 som året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 4,9 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,5 procent. Priserna på gamla egnahemshus sjönk i hela landet med 2,3 procent jämfört med föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

I hela landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla egnahemshus 1 582 euro under tredje kvartalet 2019. I huvudstadsregionen var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshus 3 239 euro. I övriga landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 1 463 euro.

Under tredje kvartalet 2019 sjönk priserna på småhustomter i hela landet med 1,3 procent jämfört med året innan. Jämfört med föregående kvartal steg tomtpriserna med 1,2 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomter var 21,8 euro i hela landet och den genomsnittliga arealen för sålda tomter var 2 601 kvadratmeter.


Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Johanna Vuorio 029 551 3012, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 4.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 3:e kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2019/03/kihi_2019_03_2019-12-04_tie_001_sv.html