Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.3.2020

Priserna på gamla egnahemshus sjönk under oktober-december med 1,2 procent från året innan

Priserna på gamla egnahemshus sjönk under sista kvartalet 2019 med 1,2 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 8,8 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 2,3 procent. Priserna på gamla egnahemshus sjönk med två procent jämfört med föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter. Statistiken omfattar egnahemshus som finns på en egen tomt.

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

I hela landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla egnahemshus 1 576 euro under sista kvartalet 2019. I huvudstadsregionen var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshus 3 118 euro. I övriga landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 1 436 euro.

Under sista kvartalet 2019 sjönk priserna på småhustomter i hela landet med 2,1 procent från föregående år. Priserna sjönk med 0,4 procent från föregående kvartal. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomter var 25,4 euro och den genomsnittliga arealen för sålda tomter var 2 774 kvadratmeter.

Priserna på gamla egnahemshus sjönk något i fjol

År 2019 sjönk priserna på gamla egnahemshus med ett procent i hela landet. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,4 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,3 procent. År 2019 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshus i huvudstadsregionen 3 116 euro och på övriga håll i landet 1 463 euro.

Priserna på småhustomter sjönk med tre procent i hela landet år 2019. I huvudstadsregionen steg priserna med fem procent, medan de i övriga Finland sjönk med 5,6 procent. År 2019 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomter i huvudstadsregionen 180,0 euro och på övriga håll i landet 16,8 euro.

I fjol gjordes 4,3 procent fler köp av gamla egnahemshus än året innan. I huvudstadsregionen gjordes 21,6 procent fler köp, på övriga håll i Finland 3,4 procent fler. Uppgifter om antal köp av egnahemhus som Statistikcentralen publicerar har harmoniserats med de uppgifter om antal som Lantmäteriverket ger ut.


Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Johanna Vuorio 029 551 3012, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 5.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 4:e kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2019/04/kihi_2019_04_2020-03-05_tie_001_sv.html