Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.6.2020

Priserna på gamla egnahemshus sjönk under januari-mars med 1,1 procent från året innan

Priserna på gamla egnahemshus sjönk under första kvartalet år 2020 i hela landet med 1,1 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 16,0 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 2,9 procent. Priserna på gamla egnahemshus steg med 0,6 procent jämfört med föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter. Statistiken omfattar egnahemshus som finns på en egen tomt.

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

I hela landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla egnahemshus 1 586 euro under första kvartalet 2020. I huvudstadsregionen var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshus 3 396 euro. I övriga landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 1 453 euro.

Under första kvartalet 2020 steg priserna på småhustomter i hela landet med 4,7 procent från föregående år. Jämfört med föregående kvartal steg tomtpriserna med 6,8 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomter var 25 euro och den genomsnittliga arealen för sålda tomter var 2 511 kvadratmeter.

Under första kvartalet år 2020 gjordes över 8 procent fler köp av gamla egnahemshus i hela landet än under motsvarande period året innan. I huvudstadsregionen gjordes nästan 13 procent färre köp, i övriga Finland 10 procent fler.


Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Johanna Vuorio 029 551 3012, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 4.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 1:a kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2020/01/kihi_2020_01_2020-06-04_tie_001_sv.html