Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.9.2020

Priserna på gamla egnahemshus sjönk under april-juni med 1,3 procent från året innan

Priserna på gamla egnahemshus sjönk under andra kvartalet år 2020 med 1,3 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 7,1 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 2,2 procent. Priserna på gamla egnahemshus steg med 2,5 procent jämfört med föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter. Statistiken omfattar egnahemshus som finns på en egen tomt.

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

I hela landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla egnahemshus 1 597 euro under andra kvartalet 2020. I huvudstadsregionen var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshus 3 152 euro. I övriga landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 1 470 euro.

Under andra kvartalet 2020 steg priserna på småhustomter i hela landet med 5,7 procent jämfört med året innan. Priserna sjönk med 1,8 procent från föregående kvartal. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomter var 21,2 euro och den genomsnittliga arealen för sålda tomter var 2 909 kvadratmeter.

Under andra kvartalet i år gjordes omkring 8 procent färre köp av gamla egnahemshus än under motsvarande period året innan. I huvudstadsregionen gjordes 16 procent färre köp och i övriga Finland nästan 8 procent färre.


Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Johanna Vuorio 029 551 3012, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 3.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 2:a kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2020/02/kihi_2020_02_2020-09-03_tie_001_sv.html