Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.12.2020

Priserna på gamla egnahemshus steg under juli-september med 2,8 procent från året innan

Priserna på gamla egnahemshus steg under tredje kvartalet år 2020 med 2,8 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 5,3 procent och i övriga Finland med 2,5 procent. Priserna på gamla egnahemshus steg med 1,7 procent jämfört med föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter. Statistiken omfattar egnahemshus på egen tomt.

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

I hela landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla egnahemshus 1 647 euro under tredje kvartalet 2020. I huvudstadsregionen var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshus 3 402 euro. I övriga landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 1 518 euro.

Under tredje kvartalet 2020 steg priserna på småhustomter i hela landet med 7,4 procent jämfört med året innan. Jämfört med föregående kvartal steg tomtpriserna med 2,8 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomter var 20,6 euro och den genomsnittliga arealen för sålda tomter var 2 991 kvadratmeter.

Under tredje kvartalet år 2020 gjordes över 3 procent fler köp av gamla egnahemshus än under motsvarande period året innan. I huvudstadsregionen gjordes omkring 6 procent fler köp och i övriga Finland något över 3 procent fler.

Under tredje kvartalet 2020 gjordes 28 procent fler köp av småhustomter än under motsvarande period året innan. I huvudstadsregionen var antalet köp oförändrat och ökade i övriga Finland med 31 procent.


Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Anu Rämö 029 551 3450, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 4.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 3:e kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2020/03/kihi_2020_03_2020-12-04_tie_001_sv.html