Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.2.2021

Priserna på gamla egnahemshus steg under oktober-december med 5,5 procent från året innan

Priserna på gamla egnahemshus steg under sista kvartalet 2020 med 5,5 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 8,7 procent och i övriga Finland med 5,1 procent. Priserna på gamla egnahemshus steg med 0,6 procent jämfört med föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter. Statistiken omfattar egnahemshus på egen tomt.

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

I hela landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla egnahemshus 1 664 euro under sista kvartalet 2020. I huvudstadsregionen var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshus 3 504 euro. I övriga landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 1 527 euro.

Under sista kvartalet 2020 steg priserna på småhustomter i hela landet med 12,8 procent från föregående år. Priserna steg med 4,6 procent från föregående kvartal. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomter var 25,8 euro och den genomsnittliga arealen för sålda tomter var 2 764 kvadratmeter.

År 2020 steg priserna på gamla egnahemshus med 1,4 procent i hela landet. I huvudstadsregionen steg priserna med 9,2 procent och i övriga Finland med 0,6 procent. År 2020 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshus i huvudstadsregionen 3 369 euro och på övriga håll i landet 1 497 euro.

Priserna på småhustomter steg med 7,6 procent i hela landet år 2020. I huvudstadsregionen steg priserna med 11,2 procent och i övriga Finland med 6,4 procent. År 2020 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomter i huvudstadsregionen 192,7 euro och på övriga håll i landet 17,0 euro.


Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Anu Rämö 029 551 3450, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 18.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 4:e kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2020/04/kihi_2020_04_2021-02-18_tie_001_sv.html