Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.5.2021

Priserna på gamla egnahemshus steg under januari-mars med 7,6 procent från året innan

Priserna på gamla egnahemshus steg under första kvartalet 2021 i hela landet med 7,6 procent från året innan. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på gamla egnahemshus med 2,7 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter. Statistiken omfattar egnahemshus på egen tomt.

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

I kommuner med fler än 100 000 invånare steg priserna med 6,6 procent från året innan. I kommuner med 60 000–100 000 invånare steg priserna med 5,3 procent, i kommuner med 20 000–59 999 invånare med 8,5 procent och i kommuner med färre än 20 000 invånare med 8,2 procent.

I hela landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla egnahemshus 1 751 euro under första kvartalet 2021. I huvudstadsregionen var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshus 3 555 euro. I övriga landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 1 606 euro.

Under första kvartalet 2021 steg priserna på småhustomter i hela landet med 1,6 procent jämfört med året innan. Priserna sjönk med 3,8 procent från föregående kvartal. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomter var 25,1 euro och den genomsnittliga arealen för sålda tomter var 2 707 kvadratmeter.

Under första kvartalet innevarande år gjordes nästan 18 procent fler köp av gamla egnahemshus än under motsvarande period året innan. I huvudstadsregionen gjordes omkring 45 procent fler köp och i övriga Finland något över 16 procent fler.

Under första kvartalet 2021 gjordes omkring 1 130 köp av småhustomter, vilket är 44 procent fler än under motsvarande period året innan.


Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Anu Rämö 029 551 3450, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 18.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 1:a kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2021/01/kihi_2021_01_2021-05-18_tie_001_sv.html