Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.8.2021

Priserna på gamla egnahemshus steg under april-juni med 8,3 procent från året innan

Priserna på gamla egnahemshus steg under andra kvartalet 2021 i hela landet med 8,3 procent från året innan. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på gamla egnahemshus med 3,1 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter. Statistiken omfattar egnahemshus på egen tomt.

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

I kommuner med fler än 100 000 invånare steg priserna med 13,3 procent från året innan. I kommuner med 60 000–100 000 invånare steg priserna med 8,3 procent, i kommuner med 20 000–59 999 invånare med 6,9 procent och i kommuner med färre än 20 000 invånare med 6,6 procent.

I hela landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla egnahemshus 1 767 euro under andra kvartalet 2021. Det högsta kvadratmeterpriset fanns i huvudstadsregionen, där kvadratmeterpriset var 3 728 euro. I kommuner med över 100 000 invånare var kvadratmeterpriset 2 641 euro och i kommuner med färre än 20 000 invånare 1 352 euro.

Under andra kvartalet steg priserna på småhustomter i hela landet med 15,2 procent jämfört med året innan. Jämfört med föregående kvartal steg tomtpriserna med 11,4 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomter var 26,5 euro och den genomsnittliga ytan för sålda tomter 2 713 kvadratmeter.

Under andra kvartalet i år gjordes omkring 5 070 köp av gamla egnahemshus, vilket är omkring 36 procent fler än under motsvarande period i fjol. Under andra kvartalet 2021 gjordes omkring 1 590 köp av småhustomter, vilket är 76 procent fler än under andra kvartalet 2020.


Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Anu Rämö 029 551 3450, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 19.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 2:a kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2021/02/kihi_2021_02_2021-08-19_tie_001_sv.html