Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.11.2021

Priserna på gamla egnahemshus steg under juli-september med 5,5 procent från året innan

Priserna på gamla egnahemshus steg under tredje kvartalet 2021 i hela landet med 5,5 procent från året innan. Priserna på gamla egnahemshus sjönk med 0,9 procent jämfört med föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter. Statistiken omfattar egnahemshus på egen tomt.

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

I kommuner med fler än 100 000 invånare steg priserna med 5,8 procent från året innan. I kommuner med 60 000–100 000 invånare steg priserna med 3,0 procent, i kommuner med 20 000–59 999 invånare med 8,9 procent och i kommuner med färre än 20 000 invånare med 3,5 procent.

I hela landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla egnahemshus 1 727 euro under tredje kvartalet 2021. Det högsta kvadratmeterpriset fanns i huvudstadsregionen, där kvadratmeterpriset var 3 557 euro. I kommuner med över 100 000 invånare var kvadratmeterpriset 2 553 euro och i kommuner med färre än 20 000 invånare 1 338 euro.

Under tredje kvartalet steg priserna på egnahemshustomter i hela landet med 12,5 procent jämfört med året innan. Jämfört med föregående kvartal steg tomtpriserna med 0,4 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshustomter var 24,3 euro och den genomsnittliga arealen för sålda tomter var 2 703 kvadratmeter.

Under tredje kvartalet i år gjordes omkring 4 940 köp av gamla egnahemshus, vilket är 2 procent färre än under motsvarande period i fjol. Under tredje kvartalet 2021 gjordes omkring 1 070 köp av egnahemshustomter, vilket är 6 procent fler än under tredje kvartalet 2020.

Priserna på nya egnahemshus steg under tredje kvartalet år 2021 med 5,7 procent jämfört med året innan. Jämfört med föregående kvartal steg priserna med 3,4 procent. Uppgifterna om nya egnahemshus baserar sig på byggnadskostnadsindexet samt på prisuppgifter om både självbyggande och yrkesmässig byggverksamhet.


Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Anu Rämö 029 551 3450, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 18.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 3:e kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2021/03/kihi_2021_03_2021-11-18_tie_001_sv.html