Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Basåret för statistiken över fastighetspriser byts ut och publiceringstidtabellen ändras

Publiceringen av uppgifterna för 1:a och 2:a kvartalet för statistiken över fastighetspriser framflyttas. Statistikcentralen förnyar statistiken över fastighetspriser och basåret för statistiken ändras till år 2005. Basåret har hittills varit 1985. I och med detta uppdateras viktstrukturen och modellerna för kvalitetsstandardiseringen. Tidsserien för statistiken kommer att omräknas fr.o.m uppgifterna för år 2005. Uppgifterna för 1:a, 2:a och 3:e kvartalet år 2010 enligt det nya basåret publiceras 10.12.2010.

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, asuminen@tilastokeskus.fi


Senast uppdaterad 3.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/kihi_2010-06-04_uut_001_sv.html