Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beräkningen av antalet köp av gamla egnahemshus har preciserats

I samband med den första publiceringen år 2021 har beräkningen av antalet köp av gamla egnahemshus preciserats så att den bättre motsvarar de köpmängder som Lantmäteriverket publicerar. Antalen har preciserats från och med början av år 2015. Revideringen inverkar inte på de uppgifter om fastighetspriser som publiceras.


Senast uppdaterad 18.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/kihi_2021-05-18_uut_001_sv.html