Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.2.2019

Antalet läroanstalter minskade ytterligare, antalet enhetsskolor fortsatte att öka

Enligt uppgifterna i Statistikcentralens register över utbildningsanordnare och läroanstaltsregister var 715 aktiva utbildningsanordnare och 3 236 läroanstalter med omkring 1,84 miljoner studerande verksamma i slutet av år 2018. Antalet verksamma grundskolor uppgick till 2 234, varav 20 procent var enhetsskolor som omfattar årskurserna 1–9. Andelen enhetsskolor av grundskolorna har ökat med 10 procentenheter på tio år.


Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 12.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsanordnare och läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-5817. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kjarj/2018/kjarj_2018_2019-02-12_tie_001_sv.html