Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.2.2020

Antalet grundskolor fortsatte minska, läroanstalterna större än tidigare

Korrigering 21.8.2020 . De korrigerade punkterna är markerade med rött. 

Enligt uppgifterna i Statistikcentralens register över utbildningsanordnare och läroanstaltsregister var 704 aktiva utbildningsanordnare och 3 177 läroanstalter med omkring 1,85 miljoner studerande verksamma i slutet av år 2019. Antalet verksamma grundskolor uppgick till 2 189 , varav 22 procent var enhetsskolor som omfattar årskurserna 1–9. Andelen enhetsskolor av grundskolorna har ökat med 10 procentenheter på tio år.


Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 12.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsanordnare och läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-5817. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kjarj/2019/kjarj_2019_2020-02-12_tie_001_sv.html