Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.4.2021

Inom kulturbranschen studerade omkring 36 600 personer år 2019, antalet nya studerande minskade under förra decenniet

Enligt Statistikcentralen studerade fyra av fem studerande inom kulturbranschen inom något konstnärligt område år 2019. Antalet studerande började minska från och med år 2013 och antalet examina från och med år 2015. År 2019 avlades omkring 7 700 examina.

Studerande inom kulturbranscher åren 2004–2019

Studerande inom kulturbranscher åren 2004–2019

Placeringen på arbetsmarknaden bland dem som avlagt examen inom kulturbranschen granskades ett år efter utexamineringen år 2019.

Av dem var 3 326 sysselsatta på heltid, 1 059 sysselsatta studerande, 922 heltidsstuderande och 936 arbetslösa.

År 2018 var antalet 17 - 84 -åringar som avlagt examen inom kulturbranschen nästan 85 800. Av dem som hade utbildning inom kulturbranschen hade omkring 80 procent utbildning i konstämnen. Av 18 - 74 -åringarna med examen inom kulturbranschen hade nästan en tiondedel under 12 000 euro i statens beskattningsbara förvärvs- eller företagarinkomster, omkring 28 procent över 12 000 men under 27 000 euro, omkring 47 procent 27 000 - 51 999 euro och något under 15 procent över 52 000 euro.


Källa: Kulturstatistik 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa Weckström 029 551 2348, kulttuuri.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (151,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 22.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kultur [e-publikation].
ISSN=2341-7390. Kulturarbetskraft i Finland 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klt/2019/02/klt_2019_02_2021-04-22_tie_001_sv.html