Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.3.2006

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 6,4 procent i januari

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln i januari 2006 med 6,4 procent från januari 2005. Värdet på försäljningen inom varuhushandeln ökade med 7,5 procent och inom dagligvaruhandeln med 4,1 procent. Försäljningen inom bilhandeln var i januari 12,1 procent större än året innan. Försäljningsvärdet inom partihandeln ökade med 15,1 procent.

Inom november-januari ökade försäljningen inom detaljhandeln med 5,9 procent, dvs. tillväxten blev något långsammare från föregående tremånadsperiod. Försäljningen inom bilhandeln var i november-januari 7,8 procent större än under motsvarande period året innan. Tillväxttakten inom partihandeln var nästan på samma nivå som föregående tremånadersperiod och den var 9,4 procent.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, januari 2006 och tre månaders medeltal, %

  Tre månaders årsförändringar, % ** Årsförändring för den senaste månaden, %
  02-04/2005 05-07/2005 08-10/2005 11/05-01/06 01/2006
Bilhandeln 4,6 7,9 8,4 7,8 12,1
Partihandeln 6,2 8,0 9,9 9,4 15,1
Detaljhandeln 4,3 5,0 6,6 5,9 6,4
- dagligvaruhandel 1,2 3,6 3,4 4,6 4,1
- varuhushandel 5,1 5,4 7,5 6,4 7,5
*) Årsförändringen jämför januari år 2006 med motsvarande månad året innan.
**) I tremånaders årsförändring jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Källa: Parti- och detaljhandeln 2006, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och Partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 16.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2006/01/klv_2006_01_2006-03-16_tie_002_sv.html