Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.10.2006

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 5,3 procent i augusti

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln 5,3 procent större i augusti 2006 än året innan. Inom varuhushandeln ökade försäljningen med 2,2 procent och inom dagligvaruhandeln med 8,1 procent från augusti året innan. Inom bilhandeln var försäljningen 7,9 procent och inom partihandeln 13,5 procent större än i augusti år 2005. Omsättningen inom handeln (inkl. bil-, parti- och detaljhandeln) ökade med 10,5 procent i augusti från föregående år.

Under juni-augusti ökade försäljningen inom detaljhandeln med 6,5 procent, dvs. ökningen accelererade från föregående kvartal. Under samma period var försäljningen inom bilhandeln 9,3 procent större än under motsvarande tid året innan. Försäljningen inom partihandeln ökade under juni-augusti med 12,9 procent jämfört med året innan. Under den tremånadersperiod som slutade i augusti var försäljningen inom handeln 10,7 procent större än under motsvarande period år 2005.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, augusti 2006 och tre månaders medeltal, %

 
 
Tre månaders årsförändringar %** Årsförändring för den
senaste månaden
, %*
09-11/2005 12/05-02/06 03-05/2006 06-08/2006 08/2006
Handeln totalt 7,4 8,2 8,3 10,7 10,5
Bilhandel 6,7 8,0 8,0 9,3 7,9
Partihandel 8,2 9,4 9,5 12,9 13,5
Detaljhandel 5,7 5,5 5,3 6,5 5,3
- dagligvaruhandel 3,4 4,9 4,5 7,2 8,1
- varuhushandel 6,2 6,1 6,1 5,4 2,2
*) Årsförändringen jämför augusti månad år 2006 med motsvarande månad året innan.
**) I tremånaders årsförändring jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Källa: Parti- och detaljhandeln 2006, augusti Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 13.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. augusti 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2006/08/klv_2006_08_2006-10-13_tie_002_sv.html