Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.12.2006

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 5,2 procent i oktober

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln 5,2 procent större i oktober 2006 än året innan. Försäljningen inom varuhushandeln ökade med 5,4 procent och inom dagligvaruhandeln med 5,2 procent från oktober året innan. Inom bilhandeln var försäljningen 7,1 procent och inom partihandeln 9,7 procent större än i oktober år 2005. Omsättningen inom handeln (inkl. bil-, parti- och detaljhandel) ökade i oktober med 8,3 procent från året innan.

Under augusti-oktober ökade försäljningen inom detaljhandeln med 6,0 procent, dvs. ökningen avtog från föregående kvartal. Under samma period var försäljningen inom bilhandeln 8,7 procent och inom partihandeln 9,3 procent större än under motsvarande period året innan. Under den tremånadersperiod som slutade i oktober var försäljningen inom handeln 8,4 procent större än under motsvarande period år 2005.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, oktober 2006 och tre månaders medeltal, %

 
 
Tre månaders årsförändringar %** Årsförändring för den senaste månaden %*
senaste månaden, %*
11/05-01/06 02-04/2006 05-07/2006 08-10/2006 10/2006
Handel totalt 7,8 6,9 10,9 8,4 8,3
Bilhandel 7,5 5,4 11,3 8,7 7,1
Partihandel 8,7 8,5 12,5 9,3 9,7
Detaljhandel 6,1 3,9 6,9 6,0 5,2
- dagligvaruhandel 4,7 4,0 5,9 6,2 5,2
- varuhushandel 6,3 5,5 7,2 5,9 5,4
*) Årsförändringen jämför oktober månad år 2006 med motsvarande månad året innan.
**) I tremånaders årsförändring jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Källa: Parti- och detaljhandeln 2006, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. oktober 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2006/10/klv_2006_10_2006-12-15_tie_002_sv.html