Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.2.2007

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 3,6 procent i december

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln 3,6 procent större i december 2006 än året innan. Försäljningen inom varuhushandeln ökade med 4,0 procent och inom dagligvaruhandeln med 4,8 procent från motsvarande månad året innan. Inom bilhandeln var försäljningen 6,6 procent och inom partihandeln 5,9 procent större än i december år 2005. Omsättningen inom handeln (inkl. bil-, parti- och detaljhandel) ökade i december med 5,4 procent från året innan. Värdet på försäljningen inom detaljhandeln för hela år 2006 var 5,6 procent större än året innan.

Under oktober-december ökade försäljningen inom detaljhandeln med 5,3 procent, dvs. ökningen avtog något från föregående tremånadersperiod. Under samma period var försäljningen inom bilhandeln 5,9 procent och inom partihandeln 8,8 procent större än under motsvarande period året innan. Under den tremånadersperiod som slutade i december var försäljningen inom handeln 7,5 procent större än under motsvarande period år 2005.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, hela år 2006 och tre månaders medeltal, %

 
 
Tre månaders årsförändringar %** Hela år 2006*
01-03/06 04-06/2006 07-09/2006 10-12/2006 2006/2005
Handel totalt 10,6 8,1 8,9 7,5 8,7
Bilhandel 11,2 6,4 10,0 5,9 8,2
Partihandel 12,2 9,7 10,0 8,8 10,1
Detaljhandel 6,2 5,5 5,7 5,3 5,6
- dagligvaruhandel 4,2 5,7 5,7 5,1 5,2
- varuhushandel 7,2 6,3 5,5 5,0 5,9
*) Årsförändringen jämför hela år 2006 med år 2005.
**) I tremånaders årsförändring jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Källa: Parti- och detaljhandeln 2006, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 9.2.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. december 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2006/12/klv_2006_12_2007-02-09_tie_002_sv.html