Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2011 04-06/2011 07-09/2011 10-12/2011 01-12/2011 12/2011
Handeln totalt (G) 10,7 8,5 8,4 5,7 8,2 2,4
Bilhandel (45) 31,3 10,9 11,8 16,2 16,9 13,9
Partihandel (46) 9,6 9,3 8,9 4,1 7,8 -0,9
Detaljhandel (47) 4,3 6,0 6,0 4,5 5,2 4,6
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) 4,8 8,2 6,9 5,4 6,4 4,7
Varuhushandel (4719) 3) 0,2 4,4 3,3 1,0 2,2 1,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 34,7 procent år 2010 enligt företags- och arbetsställeregistret.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 17,3 procent år 2010 enligt företags- och arbetsställeregistret.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. december 2011, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2011/12/klv_2011_12_2012-02-14_tau_001_sv.html