Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.4.2012

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 9,0 procent i februari

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 9,0 procent i februari jämfört med februari 2011. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, ökade inom detaljhandeln med 5,4 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 9,6 procent och inom varuhushandeln med 5,5 procent. Inom partihandeln ökade försäljningen med 13,5 procent. Inom bilhandeln ökade försäljningen med 7,0 procent från året innan. Försäljningen inom den totala handeln gick upp med 11,4 procent i februari.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Under januari–februari ökade försäljningen inom detaljhandeln med 8,1 procent och inom partihandeln med 12,8 procent jämfört med motsvarande period året innan. Försäljningen inom bilhandeln steg med 12,3 procent. Under januari–februari var försäljningen inom hela handeln 11,4 procent större än under motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 12.04.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2012/02/klv_2012_02_2012-04-12_tie_002_sv.html