Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.9.2012

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 3,8 procent i juli

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 3,8 procent i juli jämfört med juli 2011. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, var oförändrad jämfört med juli året innan. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 3,2 procent och inom varuhushandeln med 3,7 procent från motsvarande period året innan. Försäljningsutvecklingen var snabbast inom partihandeln, där ökningen jämfört med året innan var 5,1 procent. Inom bilhandeln minskade däremot försäljningen med 15,2 procent från juli året innan. Försäljningen inom den totala handeln gick upp med 2,1 procent i juli.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Under januari–juli ökade försäljningen inom detaljhandeln med 5,1 procent och inom partihandeln med 5,2 procent från motsvarande period året innan. Inom bilhandeln ökade försäljningen under januari–juli med 6,1 procent från året innan. Försäljningen inom den totala handeln ökade under januari–juli med 5,3 procent från året innan.

Ändringen i bilskattelagen inverkar på utvecklingen av försäljningen inom bilhandeln år 2012

Ändringen av den bilskatt som uppbärs i samband med första registrering trädde i kraft 1.4.2012. Bilskatten grundar sig på den mängd koldioxidutsläpp som motsvarar bilens blandade förbrukning. Bilskatten på person- och paketbilar stiger, om koldioxidutsläppen överstiger 110 g/km. Skatteändringens inverkan på bilpriserna syns också i utvecklingen av försäljningen inom bilhandeln år 2012.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (240,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juli 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2012/07/klv_2012_07_2012-09-12_tie_002_sv.html