Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.3.2013

Försäljningen inom detaljhandeln ökade i januari med 2,9 procent från året innan

Försäljningen inom detaljhandeln ökade i januari med 2,9 procent jämfört med januari 2012. Samtidigt ökade detaljhandelns försäljningsvolym, där prisernas inverkan har eliminerats, med 1,5 procent. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 2,9 procent från motsvarande period året innan medan försäljningen inom varuhushandeln låg på samma nivå som året innan. Inom partihandeln ökade försäljningen med 2,0 procent från året innan. Inom bilhandeln däremot sjönk försäljningen med 25,7 procent från året innan. Den kraftiga ökningen under jämförelsemånaden inverkade för sin del på minskningen inom bilhandeln. Försäljningen inom den totala handeln gick ned med 2,1 procent i januari.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Under hela år 2012 ökade försäljningen inom detaljhandeln med 4,2 procent och inom partihandeln med 2,8 procent från år 2011. Däremot sjönk försäljningen inom bilhandeln med 6,2 procent under motsvarande period. Ändringen i bilskatten som trädde i kraft i början av april 2012 inverkade på utvecklingen av försäljningen inom bilhandeln år 2012. Försäljningen inom den totala handeln ökade under januari–december 2012 med 2,0 procent från året innan.

Fr.o.m. detta offentliggörande övergår man till att använda basåret 2010=100 inom omsättningsindexen.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (242,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2013/01/klv_2013_01_2013-03-14_tie_002_sv.html