Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.8.2013

Försäljningen inom hela handeln minskade i juni med 5,0 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade försäljningen inom detaljhandeln med 1,3 procent i juni 2013 jämfört med juni 2012. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 0,3 procent, medan försäljningen inom varuhushandeln minskade med 0,6 procent. Inom partihandeln minskade försäljningen med 5,2 procent och inom bilhandeln med 13,9 procent från föregående år. Det innebär att försäljningen inom hela handeln gick ned med 5,0 procent i juni.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Inom detaljhandeln sjönk försäljningsvolymen i juni med 2,5 procent och inom partihandeln med 6,4 procent från året innan. Inom bilhandeln minskade försäljningsvolymen med 14,1 procent. Därmed sjönk försäljningsvolymen inom den totala handeln med 6,1 procent jämfört med juni 2012. Volymindexet för försäljning beräknas genom att från värdeindexserien eliminera inverkan av prisförändringar.

Försäljningen inom handelsbranscherna sjönk under början av året, frånsett inom detaljhandeln

Under januari–juni ökade försäljningen inom detaljhandeln med 0,8 procent jämfört med motsvarande period året innan. Däremot minskade försäljningen inom partihandeln med 3,1 procent och inom bilhandeln med 26,1 procent under motsvarande tid. Försäljningen inom hela handeln var under januari–juni 5,3 procent mindre än under motsvarande period året innan.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juni 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2013/06/klv_2013_06_2013-08-13_tie_002_sv.html