Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2012 10-12/2012 01-03/2013 04-06/2013 01-08/2013 08/2013
Handeln totalt (G) -1,1 -1,9 -7,7 -3,2 -4,1 -1,3
Bilhandel (45) -18,7 -24,3 -35,9 -14,8 -21,5 1,0
Partihandel (46) 0,7 0,7 -3,5 -2,7 -2,5 -2,6
Detaljhandel (47) 3,2 3,1 0,1 0,9 0,7 0,5
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) 3,9 4,1 2,5 2,3 2,5 2,3
Varuhushandel (4719) 3) 3,3 2,9 -0,9 1,9 0,4 -0,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 47,0 procent år 2011 enligt företags- och arbetsställeregistret.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 12,0 procent år 2011 enligt företags- och arbetsställeregistret.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2698, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. augusti 2013, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2013/08/klv_2013_08_2013-10-11_tau_001_sv.html