Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10-12/2013 01-03/2014 04-06/2014 07-09/2014 01-09/2014 09/2014
Handeln totalt (G) -1,2 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3 1,5
Bilhandel (45) 1,8 8,8 -0,3 0,0 2,7 0,6
Partihandel (46) -1,9 -2,0 -0,1 -0,1 -0,7 2,5
Detaljhandel (47) -0,8 -0,7 -0,5 -0,9 -0,7 0,0
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) 1,4 -0,4 1,4 1,3 0,8 1,4
Varuhushandel (4719) 3) -0,5 0,2 -2,3 -1,6 -1,3 -2,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 47,6 procent år 2012 enligt företagsregistret.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 11,8 procent år 2012 enligt företagsregistret.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 029 551 2951, Milka Suomalainen 029 551 2912, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. september 2014, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2014/09/klv_2014_09_2014-11-14_tau_001_sv.html