Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.1.2017

Försäljningen ökade i november för alla näringsgrenar inom handeln

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 3,3 procent i november jämfört med november 2015. Till uppgången i försäljningen inom detaljhandeln bidrog utvecklingen både inom dagligvaruhandeln och inom varuhushandeln. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 2,4 procent och inom varuhushandeln med 4,5 procent från föregående år. Inom bilhandeln ökade försäljningen under samma tidpunkt med 9,8 procent och inom partihandeln med 7,7 procent från året innan. Sammanlagt ökade försäljningen inom hela handeln med 6,5 procent från november 2015.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.01.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. november 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2016/11/klv_2016_11_2017-01-13_tie_002_sv.html