Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2016 07-09/2016 10-12/2016 01-03/2017 01-04/2017 04/2017
Handeln totalt (G) 2,1 1,0 3,0 6,9 4,9 -0,5
Bilhandel (45) 13,9 8,7 6,5 7,2 3,4 -6,7
Partihandel (46) -0,1 -0,9 3,6 9,5 7,1 0,8
Detaljhandel (47) 1,3 1,2 0,7 2,3 1,9 0,6
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) 0,3 -0,1 0,2 1,0 1,3 1,9
Varuhushandel (4719) 3) 3,9 4,9 -0,3 -2,3 -2,2 -1,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 49,6 procent år 2015 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 11,2 procent år 2015 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 15.06.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2017, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2017/04/klv_2017_04_2017-06-15_tau_001_sv.html