Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10-12/2016 01-03/2017 04-06/2017 07-09/2017 01-09/2017 09/2017
Handeln totalt (G) 3,2 6,7 2,4 5,5 4,8 4,3
Bilhandel (45) 6,5 6,9 2,4 4,4 4,5 0,6
Partihandel (46) 3,8 9,2 3,0 7,9 6,6 6,7
Detaljhandel (47) 0,8 2,2 1,4 2,4 2,0 2,5
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) 0,2 0,8 2,2 2,6 1,9 3,1
Varuhushandel (4719) 3) -0,3 -1,0 0,6 -0,4 -0,2 1,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 49,6 procent år 2015 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 11,2 procent år 2015 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 15.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. september 2017, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2017/09/klv_2017_09_2017-11-15_tau_001_sv.html