Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.3.2018

Försäljningen ökade i januari inom handelns alla näringsgrenar

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom hela handeln med 7,6 procent i januari jämfört med januari 2017. Av näringsgrenarna inom handeln ökade partihandeln och bilhandeln mest. Försäljningen inom partihandeln ökade med 8,6 procent och försäljningen inom bilhandeln med 7,9 procent jämfört med året innan. Försäljningen inom detaljhandeln ökade i januari med 5,4 procent från året innan. Bland näringsgrenarna inom detaljhandeln ökade försäljningen inom dagligvaruhandeln med 4,0 procent och inom varuhushandeln med 4,9 procent jämfört med januari 2017.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Fr.o.m. detta offentliggörande övergår omsättning inom handeln till att använda basåret 2015=100.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (236,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2018/01/klv_2018_01_2018-03-13_tie_002_sv.html