Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2017 07-09/2017 10-12/2017 01-03/2018 01-03/2018 03/2018
Handeln totalt (G) 2,4 5,4 4,3 5,0 5,0 3,7
Bilhandel (45) 2,4 4,1 4,0 2,8 2,8 -3,3
Partihandel (46) 3,0 7,8 5,6 5,9 5,9 5,2
Detaljhandel (47) 1,3 2,1 2,3 4,3 4,3 4,5
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) 2,1 2,3 1,5 4,5 4,5 7,1
Varuhushandel (4719) 3) 0,7 -0,4 2,9 4,6 4,6 5,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 49,8 procent år 2016 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 10,9 procent år 2016 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.05.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. mars 2018, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2018/03/klv_2018_03_2018-05-14_tau_001_sv.html