Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.6.2018

Försäljningen inom hela handeln ökade i april med 5,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom hela handeln med 5,9 procent i april jämfört med april 2017. Bland näringsgrenarna inom handeln ökade försäljningen mest inom bilhandeln, med totalt 13,6 procent. Försäljningen inom partihandeln ökade under samma tidpunkt med 6,4 procent och försäljningen inom detaljhandeln för sin del med 1,3 procent. Till ökningen av detaljhandeln bidrog den positiva utvecklingen inom specialhandeln, medan försäljningen inom dagligvaruhandeln och varuhushandeln minskade. Försäljningen inom dagligvaruhandeln sjönk med 1,6 procent och inom varuhushandeln med 0,1 procent från april 2017.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (242,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.06.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2018/04/klv_2018_04_2018-06-13_tie_002_sv.html