Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.11.2018

Försäljningen inom detaljhandeln ökade i september med 1,0 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 1,0 procent i september jämfört med september 2017. Bland näringsgrenarna inom detaljhandeln ökade försäljningen inom dagligvaruhandeln med 0,1 procent och inom varuhushandeln med 2,1 procent. Försäljningen inom partihandeln minskade däremot under samma tidpunkt med 1,2 procent och försäljningen inom bilhandeln för sin del med 9,5 procent. Till utvecklingen av bilhandeln bidrog den nya metoden för mätning av utsläpp WLTP, som infördes i början av september. Sammanlagt minskade försäljningen inom hela handeln med 1,7 procent från september 2017.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. september 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2018/09/klv_2018_09_2018-11-13_tie_002_sv.html