Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring ,% Revidering, procenthet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2019-01-15)
G Handel 06/2018 1,6 1,5 -0,1
07/2018 6,7 6,3 -0,4
08/2018 4,5 4,8 0,3
09/2018 -1,7 -1,3 0,4
10/2018 3,8 5,9 2,1
45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 06/2018 2,2 2,4 0,2
07/2018 6,3 5,8 -0,5
08/2018 8,2 8,9 0,7
09/2018 -9,5 -5,9 3,6
10/2018 3,1 4,9 1,8
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 06/2018 1,7 1,5 -0,2
07/2018 9,2 8,6 -0,6
08/2018 4,5 4,9 0,4
09/2018 -1,2 -0,9 0,3
10/2018 4,8 7,2 2,4
47 Detaljhandel utom med motorfordon 06/2018 1,2 1,0 -0,2
07/2018 2,7 3,1 0,4
08/2018 2,8 3,0 0,2
09/2018 1,0 0,0 -1,0
10/2018 3,1 3,9 0,8
Dagligvaruhandel (4711, 472) 06/2018 3,3 3,8 0,5
07/2018 3,9 5,4 1,5
08/2018 4,0 4,4 0,4
09/2018 0,1 -0,2 -0,3
10/2018 3,4 4,3 0,9
Varuhushandel (4719) 06/2018 -1,0 -1,4 -0,4
07/2018 -0,1 -0,6 -0,5
08/2018 1,9 1,8 -0,1
09/2018 2,1 2,0 -0,1
10/2018 -1,0 -0,9 0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Handeln totalt (G) 2015 0,6 0,7
2016 0,3 0,7
2017 0,0 0,6
Bilhandel (45) 2015 0,3 0,9
2016 0,3 0,8
2017 0,1 0,7
Partihandel (46) 2015 0,9 1,1
2016 0,8 1,1
2017 0,0 0,9
Detaljhandel (47) 2015 0,1 0,5
2016 -0,2 0,7
2017 -0,2 0,6
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2015 -0,2 0,4
2016 -0,3 0,5
2017 -0,1 0,5
Varuhushandel (4719) 2015 -0,3 0,4
2016 -0,4 0,4
2017 0,1 0,9
1) Genomsnittet för år 2015 har beräknats på basis av de uppgifter som reviderats mellan den första och sjunde publiceringsmånaden under statistikåret. Genomsnittet för åren 2016 och 2017 har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet för år 2015 har beräknats på basis av skillnaderna mellan den första och sjunde publiceringsmånaden utgående från de absoluta värdena. Genomsnittet för åren 2016 och 2017 har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.01.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. november 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2018/11/klv_2018_11_2019-01-15_rev_001_sv.html