Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2018 05-07/2018 08-10/2018 11/18-01/19 01/2019
Handeln totalt (G) Omsättning 4,1 5,1 3,1 1,8 0,6
Försäljningsvolym 2,7 1,7 -0,5 -0,1 -0,3
Bilhandel (45) Omsättning 4,9 4,9 2,5 -2,4 -4,4
Försäljningsvolym 4,5 4,6 2,7 -1,7 -3,5
Partihandel (46) Omsättning 4,8 6,2 3,7 2,6 1,9
Försäljningsvolym 2,7 0,8 -2,1 -0,8 0,1
Detaljhandel (47) Omsättning 2,6 3,3 2,1 2,2 0,4
Försäljningsvolym 2,0 2,1 1,0 1,8 0,2
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) Omsättning 2,8 5,2 2,8 2,3 -0,3
Försäljningsvolym 0,1 1,8 -0,8 -0,4 -2,6
Varuhushandel (4719) 3) Omsättning 2,5 1,4 0,9 1,3 0,6
Försäljningsvolym 1,6 0,4 -0,1 0,6 0,0
Specialhandel totalt (474-477) Omsättning 2,1 1,0 1,2 1,6 0,8
Försäljningsvolym 3,7 2,5 2,9 3,0 2,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 49,8 procent år 2016 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 10,9 procent år 2016 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.03.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2019/01/klv_2019_01_2019-03-13_tau_001_sv.html