Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2018 07-09/2018 10-12/2018 01-03/2019 03/2019
G Hela handeln Omsättning 4,9 3,3 2,5 1,1 0,8
Försäljningsvolym 2,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,9
45 Bilhandel Omsättning 6,7 2,6 -0,4 -1,2 -3,1
Försäljningsvolym 6,3 2,6 0,2 -0,7 -2,9
46 Partihandel Omsättning 5,6 4,2 3,2 1,6 1,7
Försäljningsvolym 1,1 -1,5 -1,5 -1,0 -1,5
47 Detaljhandel Omsättning 2,9 2,3 2,5 1,5 1,4
Försäljningsvolym 1,9 1,1 1,8 1,5 1,7
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) Omsättning 3,8 3,8 3,1 1,1 1,0
Försäljningsvolym 0,5 0,4 -0,1 -0,9 -0,7
Varuhushandel (4719) 3) Omsättning 1,2 1,1 0,7 1,4 1,8
Försäljningsvolym 0,3 0,0 -0,1 1,1 1,9
Specialhandel (474-477) Omsättning 1,6 0,3 1,7 2,0 1,9
Försäljningsvolym 3,1 1,9 3,3 3,6 3,8
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 49,8 procent år 2016 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 10,9 procent år 2016 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.05.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. mars 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2019/03/klv_2019_03_2019-05-14_tau_001_sv.html