Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
05-07/2018 08-10/2018 11/2018-01/2019 02-04/2019 01-04/2019 04/2019
G Hela handeln Omsättning 5,0 3,0 1,7 1,8 1,6 2,9
Försäljningsvolym 1,7 -0,6 -0,1 0,2 0,1 1,3
45 Bilhandel Omsättning 4,9 2,4 -2,1 -0,8 -1,5 -2,5
Försäljningsvolym 4,6 2,6 -1,4 -0,4 -0,9 -2,1
46 Partihandel Omsättning 6,2 3,7 2,5 2,0 2,0 3,5
Försäljningsvolym 0,8 -2,2 -0,9 -1,0 -0,7 0,6
47 Detaljhandel Omsättning 3,2 2,0 2,1 2,9 2,3 4,1
Försäljningsvolym 2,0 0,9 1,6 2,8 2,2 3,6
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) Omsättning 5,2 2,7 2,2 2,6 1,9 4,2
Försäljningsvolym 1,8 -0,8 -0,6 0,5 -0,2 2,1
Varuhushandel (4719) 3) Omsättning 1,4 0,9 1,2 3,0 2,4 5,2
Försäljningsvolym 0,4 -0,1 0,5 2,7 1,9 4,7
Specialhandel (474-477) 4) Omsättning 0,8 1,0 1,4 3,4 2,8 3,8
Försäljningsvolym 2,4 2,8 2,9 5,2 4,5 6,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 50,1 procent år 2017 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 9,9 procent år 2017 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
4) Specialhandelns (474-477) andel av detaljhandelns omsättning var 36,0 procent år 2017 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.06.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2019/04/klv_2019_04_2019-06-13_tau_001_sv.html