Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10-12/2018 01-03/2019 04-06/2019 07-09/2019 01-09/2019 09/2019
G Hela handeln Omsättning 2,4 0,5 1,1 1,5 1,0 3,0
Försäljningsvolym -0,3 -0,9 0,3 1,7 0,4 3,5
45 Bilhandel Omsättning -0,5 -1,4 -1,4 4,6 0,5 10,7
Försäljningsvolym 0,1 -0,9 -1,2 4,6 0,8 10,7
46 Partihandel Omsättning 3,2 0,6 0,8 -0,3 0,3 1,0
Försäljningsvolym -1,6 -2,1 -0,6 -0,2 -0,9 1,7
47 Detaljhandel Omsättning 2,4 1,4 2,5 3,4 2,5 3,6
Försäljningsvolym 1,6 1,3 2,5 3,5 2,5 4,1
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) Omsättning 2,9 0,9 2,5 2,1 1,9 3,5
Försäljningsvolym -0,2 -1,2 0,7 0,3 0,0 1,9
Varuhushandel (4719) 3) Omsättning 0,7 1,3 4,2 5,5 3,8 3,7
Försäljningsvolym -0,1 1,0 3,8 4,6 3,2 2,7
Specialhandel (474-477) 4) Omsättning 1,4 1,8 2,2 4,4 2,8 2,8
Försäljningsvolym 3,0 3,4 4,1 6,2 4,6 4,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 50,1 procent år 2017 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 9,9 procent år 2017 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
4) Specialhandelns (474-477) andel av detaljhandelns omsättning var 36,0 procent år 2017 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. september 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2019/09/klv_2019_09_2019-11-13_tau_001_sv.html