Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/18-02/19 03-05/2019 06-08/2019 09-11/2019 01-11/2019 11/2019
G Hela handeln Omsättning 1,1 0,4 1,1 1,5 0,9 0,5
Försäljningsvolym -0,3 -0,9 1,1 2,2 0,6 1,2
45 Bilhandel Omsättning -0,8 -3,0 1,8 7,1 1,4 4,8
Försäljningsvolym 0,1 -2,8 1,9 6,7 1,5 4,2
46 Partihandel Omsättning 1,1 0,7 -0,7 -0,9 -0,1 -1,3
Försäljningsvolym -1,5 -1,9 -0,6 0,4 -0,8 -0,2
47 Detaljhandel Omsättning 1,9 1,7 3,5 3,2 2,6 2,1
Försäljningsvolym 1,6 1,7 3,5 3,5 2,6 2,2
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) Omsättning 2,0 1,5 2,1 3,0 2,0 3,1
Försäljningsvolym -0,6 -0,2 0,2 1,4 0,1 1,4
Varuhushandel (4719) 3) Omsättning 1,6 2,2 6,8 4,4 4,0 3,8
Försäljningsvolym 0,9 2,1 6,0 3,6 3,4 3,2
Specialhandel (474-477) 4) Omsättning 1,3 1,9 4,4 3,4 3,0 0,9
Försäljningsvolym 2,8 3,8 6,2 5,0 4,7 2,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 50,9 procent år 2018 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 9,6 procent år 2018 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
4) Specialhandelns (474-477) andel av detaljhandelns omsättning var 35,2 procent år 2018 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Reetta-Maria Salokannel 029 551 3657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. november 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2019/11/klv_2019_11_2020-01-15_tau_001_sv.html