Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2019 05-07/2019 08-10/2019 11/19-01/20 01/2020
G Handel Omsättning 1,2 0,5 1,2 1,0 2,1
Försäljningsvolym -0,4 0,2 1,8 0,7 1,2
45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Omsättning -0,9 0,2 5,7 6,1 4,3
Försäljningsvolym -0,5 0,3 5,5 5,2 3,2
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon Omsättning 1,0 -0,2 -1,3 -0,7 0,7
Försäljningsvolym -2,0 -0,9 -0,3 -0,9 -0,5
47 Detaljhandel utom med motorfordon Omsättning 2,8 1,9 3,7 1,8 3,6
Försäljningsvolym 2,6 2,1 3,9 1,8 3,3
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) Omsättning 2,5 1,0 2,8 2,8 3,8
Försäljningsvolym 0,5 -0,6 0,9 0,8 1,6
Varuhushandel (4719) 3) Omsättning 3,1 4,4 5,7 0,4 -0,3
Försäljningsvolym 2,8 4,0 4,7 -0,8 -1,3
Specialhandel totalt (474-477) 4) Omsättning 3,1 2,4 4,4 1,9 5,7
Försäljningsvolym 5,0 4,4 6,0 3,4 7,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 50,9 procent år 2018 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 9,6 procent år 2018 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
4) Specialhandelns (474-477) andel av detaljhandelns omsättning var 35,2 procent år 2018 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Reetta-Maria Salokannel 029 551 3657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.02.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2020/01/klv_2020_01_2020-03-12_tau_001_sv.html