Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2019 07-09/2019 10-12/2019 01-03/2020 03/2020
G Handel Omsättning 1,1 1,3 0,2 0,2 -2,1
Försäljningsvolym 0,4 1,4 0,6 0,5 -0,5
45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Omsättning -1,2 4,4 6,5 2,2 -4,6
Försäljningsvolym -1,0 4,5 5,8 1,4 -5,2
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon Omsättning 0,9 -0,6 -1,9 -1,2 -2,4
Försäljningsvolym -0,6 -0,5 -1,1 -0,2 0,7
47 Detaljhandel utom med motorfordon Omsättning 2,6 3,3 1,5 2,3 -0,2
Försäljningsvolym 2,5 3,5 1,6 2,1 -0,3
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) Omsättning 2,5 1,8 2,3 4,8 6,4
Försäljningsvolym 0,7 0,0 0,5 2,7 4,4
Varuhushandel (4719) 3) Omsättning 4,3 5,6 2,0 -2,4 -12,0
Försäljningsvolym 3,9 4,8 1,0 -3,6 -13,4
Specialhandel totalt (474-477) 4) Omsättning 2,3 4,7 0,8 1,8 -6,3
Försäljningsvolym 4,2 6,5 2,3 3,1 -5,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 50,9 procent år 2018 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 9,6 procent år 2018 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
4) Specialhandelns (474-477) andel av detaljhandelns omsättning var 35,2 procent år 2018 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Reetta-Maria Salokannel 029 551 3657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.05.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. mars 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2020/03/klv_2020_03_2020-05-14_tau_001_sv.html