Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
05-07/2019 08-10/2019 11/19-01/20 02-04/2020 01-04/2020 04/2020
G Handel Omsättning 0,5 1,2 0,6 -2,1 -1,2 -6,2
Försäljningsvolym 0,2 1,7 0,3 -0,4 -0,2 -3,1
45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Omsättning 0,2 5,7 5,8 -6,5 -3,9 -22,3
Försäljningsvolym 0,3 5,5 4,9 -7,2 -4,7 -23,1
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon Omsättning -0,3 -1,4 -0,9 -2,7 -2,0 -5,1
Försäljningsvolym -0,9 -0,3 -1,1 0,6 0,3 0,5
47 Detaljhandel utom med motorfordon Omsättning 1,9 3,7 1,3 1,5 1,9 -1,3
Försäljningsvolym 2,1 3,8 1,2 1,4 1,7 -0,6
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) Omsättning 1,0 2,7 2,8 5,9 5,5 6,2
Försäljningsvolym -0,6 0,9 0,7 4,0 3,6 4,8
Varuhushandel (4719) 3) Omsättning 4,4 5,7 0,3 -4,0 -3,1 -5,2
Försäljningsvolym 4,0 4,7 -0,8 -5,0 -4,1 -5,7
Specialhandel totalt (474-477) 4) Omsättning 2,5 4,4 0,6 -0,8 0,2 -9,2
Försäljningsvolym 4,4 6,0 2,0 0,7 1,7 -7,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 50,9 procent år 2018 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 9,6 procent år 2018 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
4) Specialhandelns (474-477) andel av detaljhandelns omsättning var 35,2 procent år 2018 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.06.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2020/04/klv_2020_04_2020-06-15_tau_001_sv.html