Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2019 11/19-01/20 02-04/2020 05-07/2020 01-07/2020 07/2020
G Handel Omsättning 1,3 0,7 -2,5 -1,9 -1,7 1,1
Försäljningsvolym 1,9 0,4 -0,9 0,4 -0,2 2,8
45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Omsättning 5,8 5,9 -6,2 -5,4 -4,5 5,0
Försäljningsvolym 5,6 5,0 -6,9 -6,4 -5,4 3,8
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon Omsättning -1,2 -0,8 -3,7 -5,8 -4,2 -2,6
Försäljningsvolym -0,1 -1,0 -0,4 -1,5 -1,0 1,2
47 Detaljhandel utom med motorfordon Omsättning 3,7 1,3 1,7 6,0 3,9 4,9
Försäljningsvolym 3,9 1,2 1,4 6,1 3,7 4,5
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) Omsättning 2,7 2,8 6,0 8,6 7,0 5,2
Försäljningsvolym 0,9 0,7 4,1 6,5 4,9 2,6
Varuhushandel (4719) 3) Omsättning 5,7 0,1 -3,6 8,8 2,6 4,9
Försäljningsvolym 4,8 -1,0 -4,6 7,3 1,4 3,0
Specialhandel totalt (474-477) 4) Omsättning 4,4 0,6 -0,6 3,2 1,7 5,0
Försäljningsvolym 6,0 2,0 0,9 5,0 3,3 6,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 50,9 procent år 2018 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 9,6 procent år 2018 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
4) Specialhandelns (474-477) andel av detaljhandelns omsättning var 35,2 procent år 2018 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Reetta-Maria Salokannel 029 551 3657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.09.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juli 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2020/07/klv_2020_07_2020-09-14_tau_001_sv.html