Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom handelns näringsgrenar 1)

Näringsgren / Referensperiod Årsförändring ,% Revidering, procenthet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2021-08-12)
G Hela handeln 01/2021 1,9 1,9 0,0
02/2021 3,9 4,3 0,4
03/2021 6,8 6,3 -0,5
04/2021 16,9 15,7 -1,2
05/2021 13,5 12,8 -0,7
45 Bilhandel 01/2021 5,8 6,0 0,2
02/2021 4,2 5,9 1,7
03/2021 20,3 20,5 0,2
04/2021 46,2 44,2 -2,0
05/2021 37,8 36,6 -1,2
46 Partihandel 01/2021 -1,2 -0,8 0,4
02/2021 2,5 2,9 0,4
03/2021 3,6 2,7 -0,9
04/2021 13,3 12,0 -1,3
05/2021 12,5 12,5 0,0
47 Detaljhandel 01/2021 5,3 4,7 -0,6
02/2021 4,8 4,3 -0,5
03/2021 6,3 6,6 0,3
04/2021 11,7 11,1 -0,6
05/2021 6,3 5,2 -1,1
Dagligvaruhandel (4711, 472) 01/2021 7,7 6,9 -0,8
02/2021 7,6 6,7 -0,9
03/2021 3,8 3,3 -0,5
04/2021 4,7 3,4 -1,3
05/2021 1,7 0,8 -0,9
Varuhushandel (4719) 01/2021 7,3 7,4 0,1
02/2021 2,3 1,9 -0,4
03/2021 16,9 17,3 0,4
04/2021 17,9 17,2 -0,7
05/2021 3,3 3,4 0,1
Specialhandel (474-477) 01/2021 1,3 1,0 -0,3
02/2021 -3,1 -3,9 -0,8
03/2021 5,6 6,5 0,9
04/2021 18,2 19,5 1,3
05/2021 10,5 9,5 -1,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom handelns näringsgrenar

Näringsgren / År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
G Hela handeln 2017 0,0 0,6
2018 0,2 0,6
2019 -0,1 0,4
45 Bilhandel 2017 0,1 0,6
2018 0,6 1,1
2019 0,4 0,5
46 Partihandel 2017 0,0 0,8
2018 0,3 0,8
2019 -0,3 0,8
47 Detaljhandel 2017 -0,2 0,6
2018 -0,1 0,5
2019 0,0 0,4
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2017 -0,2 0,5
2018 0,3 0,4
2019 -0,1 0,3
Varuhushandel (4719) 2017 0,1 0,9
2018 -0,3 0,3
2019 0,0 0,2
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Mauri Niiniaho 029 551 3409, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.08.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juni 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2021/06/klv_2021_06_2021-08-12_rev_001_sv.html