Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom handelns näringsgrenar 1)

Näringsgren / Referensperiod Årsförändring ,% Revidering, procenthet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2021-10-14)
G Hela handeln 03/2021 6,8 6,2 -0,6
04/2021 16,9 15,6 -1,3
05/2021 13,5 12,5 -1,0
06/2021 10,8 10,7 -0,1
07/2021 7,7 8,4 0,7
45 Bilhandel 03/2021 20,3 20,4 0,1
04/2021 46,2 44,0 -2,2
05/2021 37,8 34,8 -3,0
06/2021 17,6 17,8 0,2
07/2021 3,7 5,7 2,0
46 Partihandel 03/2021 3,6 2,5 -1,1
04/2021 13,3 11,9 -1,4
05/2021 12,5 12,4 -0,1
06/2021 12,2 12,2 0,0
07/2021 10,4 11,0 0,6
47 Detaljhandel 03/2021 6,3 6,4 0,1
04/2021 11,7 11,1 -0,6
05/2021 6,3 4,9 -1,4
06/2021 5,8 5,5 -0,3
07/2021 5,3 5,5 0,2
Dagligvaruhandel (4711, 472) 03/2021 3,8 3,2 -0,6
04/2021 4,7 3,7 -1,0
05/2021 1,7 0,5 -1,2
06/2021 4,3 3,8 -0,5
07/2021 4,3 4,9 0,6
Varuhushandel (4719) 03/2021 16,9 17,3 0,4
04/2021 17,9 17,2 -0,7
05/2021 3,3 3,4 0,1
06/2021 4,0 3,6 -0,4
07/2021 5,1 5,0 -0,1
Specialhandel (474-477) 03/2021 5,6 6,2 0,6
04/2021 18,2 18,9 0,7
05/2021 10,5 9,1 -1,4
06/2021 6,2 6,5 0,3
07/2021 3,4 4,4 1,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom handelns näringsgrenar

Näringsgren / År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
G Hela handeln 2017 0,0 0,6
2018 0,2 0,6
2019 -0,1 0,4
45 Bilhandel 2017 0,1 0,6
2018 0,6 1,1
2019 0,4 0,5
46 Partihandel 2017 0,0 0,8
2018 0,3 0,8
2019 -0,3 0,8
47 Detaljhandel 2017 -0,2 0,6
2018 -0,1 0,5
2019 0,0 0,4
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2017 -0,2 0,5
2018 0,3 0,4
2019 -0,1 0,3
Varuhushandel (4719) 2017 0,1 0,9
2018 -0,3 0,3
2019 0,0 0,2
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Mauri Niiniaho 029 551 3409, kauppa.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 14.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. augusti 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2021/08/klv_2021_08_2021-10-14_rev_001_sv.html